Nordfyns Kommunes vision er opdateret

30.08.2018

Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune har netop vedtaget en opdateret version af kommunens vision frem mod 2021. Den hidtidige vision blev vedtaget i 2014 af den daværende kommunalnestyrelse, men nu har den siddende kommunalbestyrelse sat sit præg på visionen.

 
 

"Det er kun naturligt, at en nyvalgt kommunalbestyrelse vil være med til at forme et så vigtigt dokument, som en vision er. Det fingeraftryk har kommunalbestyrelsen nu sat og er klar til at fylde visionen ud med konkrete initiativer", siger borgmester Morten Andersen.

 

Fem målbilleder
I den opdaterede vision er der indarbejdet fem "målbilleder", som kommunalbestyrelsen skal arbejde efter. Målbillederne er blevet til i et samarbejde på tværs af de politiske udvalge og skal også løftes på tværs. Målbillederne er:

  • Vi skaber rammer - borgerne skaber liv
  • En indgang - sammenhæng i forløbet
  • Fællesskaber for alle
  • Et samlet Nordfyn
  • Det gode og sunde børneliv

En loyal omskrivning
Helle Waagner (A) var med til at formulere den oprindelige vision. Hun finder, at den opdaterede version er meget respektfuld og loyal over for 2014-udgaven.
"Sammenhængen med den tidligere vision er meget tydelig for mig. Omdrejningspunktet i begge versioner er fællesskaber for alle, ikke kun i de etablerede institutioner og foreninger, men også andre grupperinger, der går på tværs af fx alder", siger hun.

 

For Anders Thingholm (K) er samarbejde nøgleordet, hvis visionen skal bevæge sig fra de mere abstrakte luftlag til noget, der kan mærkes hos borgerene.
"Vi skal kunne stå sammen blandt andet i forhold til vigtige emner som videndeling og bosætning. Vi skal være et fællesskab, men vi er ikke ens. Forskellige borgere kræver forskellige løsninger, og den forskellighed skal vi kunne håndtere som kommune", siger han.

 

Mette Landtved-Holm (V) ser frivilligheden og landdistrikterne som en væsentlig drivkraft i den fortsatte udvikling af kommunen.
"Visionen skal løfte hele kommunen, også landdistrikterne. Vi skal skabe mødesteder, hvor borgerne kan mødes på tværs af land, by og generationer", siger hun.

 

Det tillidsfulde samarbejde
Kommunaldirektør Morten V. Pedersen hæfter sig især ved det tillidsfulde samarbejde, som processen omkring den opdaterede vision er udtryk for.
"Jeg har oplevet nogle engagerede kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har været gode til at sætte ord på, hvad det er for en kommune, vi gerne vil være. Det kræver oprigtighed og mod, og det har jeg i høj grad oplevet fra alle, såvel de nyvalgte som de mere garvede", siger kommunaldirektøren.

 

Fakta
I foråret 2014 udviklede den daværende kommunalbestyrelse i samarbejde med borgere, foreninger og andre interessenter en vision for Nordfyns Kommune: Vision 2021, Vi skaber fremtidens Nordfyn - sammen. Visionen løber gennem to valgperioder, men er nu blevet suppleret med den nuværende Kommunalbestyrelses særlige fokusområder for de kommende fire år.

Vedhæftede filer

 
Kontaktinformation

Borgmester Morten Andersen, 40 40 24 47

Kommunalbestyrelsesmedlem Helle Waagner, 52 82 51 71

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm,  21 15 30 82 / 24 82 89 12

Formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Mette Landtved-Holm, 61 19 15 27