Fortsat midler at søge til tilgængelighed i Nordfyns Kommune

24.08.2018

Der stadig midler at søge fra Nordfyn Kommunes tilgængelighedspulje. Formålet med puljen er at gøre det muligt for mennesker med nedsat funktionsevne at færdes og deltage i  samfundslivet på lige fod med andre.

 
 

Der kan søges tilskud til bl.a. forbedring af adgang til byggeri med offentlig adgang, såvel eksisterende som nybyggeri. Det er også muligt at søge tilskud til udearealer for at forbedre tilgængeligheden eller byrumsinventar til glæde for den nævnte målgruppe samt andre. Der kan dog ikke kan gives tilskud til enkeltpersoner.

 

Det er Nordfyns Kommunes handicapråd, der administrerer puljemidlerne og træffer endelig beslutning om tilskud.

 

"Der er allerede flere foreninger m.v. i kommunen, som har kunnet glæde sig over penge fra puljen, bl.a. Frivillig Center Nordfyn, Nørreby Forsamlingshus, Nordfynsværkstedet og flere modtagere er på vej. Så det er bare med at få søgt puljen", siger Ole Sahl, der repræsenterer Danske Handicaporganisationer i kommunens handicapråd.

 

På linket nedenfor kan du læse mere om puljen, og om hvordan du søger:

Info om Handicaprådets tilgængelighedspulje

 
Kontaktinformation

Myndighedskonsulent Susanne Søby, 22 22 32 67
Ole Sahl, Handicaprådet, 51 37 41 39