Flagdag: Nordfyns Kommune markerer udsendte

27.08.2018

I forbindelse med den nationale flagdag for Danmarks udsendte holder Nordfyns Kommune igen i år et arrangement for kommunens veteraner. Det foregår på Bogense Rådhus onsdag den 5. september, kl. 16.30 - 18.00. 

 
 

Det er tredje år, Nordfyns Kommune holder arrangementet, der dette år er noget ganske særligt, da kommunalbestyrelsen siden sidste flagdag har vedtaget en veteranpolitik.

 

"Det har vi gjort for at anerkende den store indsats, som udsendte leverer i områder med konflikter og krigshandlinger, men også for at sikre, at vi har et beredskab, der står klar med hjælp, når udsendte skal vende tilbage til en civil hverdag", siger borgmester Morten Andersen.

 

Veterankoordinator præsenteres på flagdagen

Som en konsekvens af veteranpolitikken er der udpeget en koordinator for kommunens veteranindsats. Koordinatoren skal hjælpe, når veteraner eller deres pårørende har behov for en kontaktperson i kommunen.

 

Koordinatoren hedder Lars Jakobsen, og han arbejder som jobmenter i Jobcenter Nordfyn. Han har haft en karriere på 18 år i Hæren frem til1994 med skiftende stillinger, såsom delingsfører, næstkommanderende, kompagnichef og stabsofficer. Han har selv været udsendt til Balkan i 1993-1994, hvor han var personaleansvarlig for det danske kontingent.

 

"Det har givet mig en indsigt i, hvad det er for tanker, man kan tumle med, når man er udsendt. Jeg forstår kulturen og det sprog, som bliver brugt blandt soldater. Jeg håber derfor, at jeg har nogle særlige forudsætninger for at være til hjælp ind i det kommunale system", siger Lars Jacobsen.

 

Veteranerne har mulighed for at hilse på veterankoordinatoren på flagdagen, hvor han vil blive præsenteret, og hvor der vil være lejlighed til at høre nærmere om hans tiltænkte rolle.

 

Hjælp os med adresser på veteraner

Der er sendt personlige invitationer til 161 veteraner, men der kan være veteraner, som Nordfyns Kommune ikke har adresserne på. Derfor opfordrer kommunen sine borgere til at prikke til tidligere udsendte blandt familie, venner og bekendte.

 

"Vi ønsker, at alle vores udsendte får buddet, men vi er begrænset af de oplysninger, vi får fra Forsvarsministeriet. De omfatter eksempelvis ikke veteraner, der er registreret med hemmelig adresse, så derfor denne opfordring til vores borgere", siger borgmester Morten Andersen.

 

Oplysninger på veteraner, der ikke har modtaget en invitation, kan sendes til arrangementsansvarlig Christel Gørtz på mail cgoert@nordfynskommune.dk eller ved telefonisk kontakt til samme på 64 82 83 18.

 
Kontaktinformation

Borgmester Morten Andersen, 40 40 24 47

Veterankoordinator og jobmentor Lars Jakobsen, 24 91 51 62