Første spadestik til Nislevskov

30.09.2019

Det første spadestik til den nye Nislevskov i Otterup bliver taget onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 9.00. Sted v/Rødevej 9, Otterup

 
 

Program:

  • Tale ved udvalgsformand Anders Tingholm
  • Første spadestik
  • Herefter serveres kaffe, te og rundstykker

 

Fakta om Nislevskov:

  • Arealet udgør 59.238 m² = knapt 6 ha. Heraf sø på 600-700 m²
  • I skoven etableres stier og lysningsarealer
  • Der regnes med ca. 4.000 planter pr. ha.
  • På grund af vildtet indhegnes skoven, mens træerne er små
  • Arealet beplantes med eg, ask, lind, elm, lærk og fuglekirsebær
  • Uden for hegnet etableres et græsareal med mulighed for parkering
 
Kontaktinformation

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Tingholm, mobil 21 15 30 82

Projektleder Morten Grave, mobil 91 17 03 51