Brev udsendt 10. marts 2021 til alle forældre til børn i de nordfynske skoler

10.03.2021

På børne- og undervisningsområdet bliver der nu delvis genåbnet for fysisk fremmøde på skolerne i forskelligt omfang alt efter klassetrin og landsdel.Læs brevet her.

For skoler i Nordfyns Kommune gælder derfor følgende fra mandag den 15. marts 2021: 

 • Elever fra 5.-8. klasse må møde ind én dag om ugen til udendørs undervisning
  (Plan for de enkelte klassers mødedage udarbejdes af den lokale skole. I de fire dage eleverne ikke mødes fysisk, er der fortsat fjernundervisning).
  Ministeriet opfordrer til, at alle elever over 12 år bliver testet, så de forud for fremmøde på skolen har et negativt testsvar, som er højst 72 timer gammelt (hurtigtest eller PCR-test) 
 • Elever i 9.-10. klasse må møde ind med 50% fremmøde (F.eks. 9.a i uge 10 og 9.b i uge 11. I den tid eleverne ikke har fremmøde på skolen, er der fortsat fjernundervisning. Planen for de enkelte klassers fremmøde udarbejdes på den lokale skole.) Ministeriet opfordrer til, at alle elever over 12 år bliver testet, så de forud for fremmøde på skolen har et negativt testsvar, som er højst 72 timer gammelt (hurtigtest eller PCR-test) 

For følgende elever er der fortsat dagligt fremmøde som hidtil: 

 • Elever i Førskole og 0. – 4. klasse (gælder også for SFO og Juniorklub) 
 • Elever på alle klassetrin i specialklasser og på Heldagsskolen 
 • Elever på alle klassetrin der efter aftale med skoleleder har fremmøde på skolen 

Ungdomsskolen og Musikskolen: 

 • Musikskolen tilbyder online undervisning 
 • Ungdomsskolens fritidsundervisning tilbyder online undervisning, hvor det er muligt 

Dagtilbud: 

 • Er åbent som normalt 

Læs brevet i pdf

Vi opfordrer til, at I holder jer løbende orienteret via AULA, da retningslinjerne for den delvise genåbning betyder, at eleverne i 5.-8. klasse og 9.klasse lokalt vil få forskellige mødedage. 

Venlig hilsen 

Gitte Høj Nielsen
Skole-og dagtilbudschef