Forældrebrev til skoler vedr. covid-19 podning og test

11.03.2021

Den fortsatte åbning af vores skoler afhænger i høj grad af, at vi hurtigt inddæmmer evt. smitte med covid-19. Derfor er der i forbindelse med genåbningen planlagt en teststrategi og vi opfordrer kraftigt alle til at bakke op om testning, så vi mindsker smittespredning.

Kære forældre til børn i de nordfynske skoler

For elever på 5.-8. klassetrin der skal møde til udendørs undervisning:

  • Ministeriet opfordrer til, at alle elever over 12 år bliver testet, så de forud for fremmøde på skolen har et negativt testsvar, som er højst 72 timer gammelt (hurtigtest eller PCR-test).
  • Der tilbydes ikke test på skolerne af elever i 5.-8. klasse.

Eleverne kan blive testet i Nordfyns kommune på forskellige teststeder. Find teststederne her.

 https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Generel-information/Information-om-Covid-19 

For elever på 9. og 10. klassetrin:

  • Ministeriet opfordrer til, at alle elever over 12 år bliver testet, så de forud for fremmøde på skolen d. 15/3 2021 har et negativt testsvar, som er højst 72 timer gammelt (hurtigtest eller PCR-test).

Eleverne kan blive testet i Nordfyns kommune på forskellige teststeder. Find teststederne her.

  • Eleverne bliver tilbudt test to gange ugentligt på skolen fra uge 12. I uge 11 tilbydes én ugentlig test. Der anvendes den korte næsepodning og testen udføres af podere, der er ansat af kommunen og er oplært i podning.
  • Elever der er fyldt 15 år, kan selv give mundtligt informeret samtykke til test. Ministeriet har undersøgt regler for samtykke og det anses som tilstrækkeligt, at forældrene, via kommunikation fra skolen, er blevet bekendt med, at tests foretages i skoletiden. Denne information er hermed givet.
  • Forældre til eventuelle elever i afgangsklasserne, der endnu ikke er fyldt 15 år, vil blive kontaktet af den skolederen med henblik på forældrenes samtykke til test.

Vi opfordrer til, at I holder jer løbende orienteret via AULA.

Venlig hilsen

Skole-og dagtilbudschef
Gitte Høj Nielsen