Covid-19: Påbud om besøgsforbud på Vesterbo Plejecenter er ophævet

26.01.2021

Smitteudbruddet med COVID-19 er inddæmmet på Vesterbo Plejecenter, og Styrelsen for patientsikkerhed har derfor ophævet det midlertidige besøgsforbud med virkning fra d. 25. januar 2021.

Læs ophævelse af påbud

Besøg på kommunens plejecentre og rehabiliteringspladser kan nu foregå efter følgende regler:

 • Hver beboer må vælge tre nære pårørende, som kan aflægge besøg. Alle 3 nære pårørende kan aflægge besøg i borgers lejlighed, dog højst 2 af gangen.
 • I tilfælde af en kritisk situation, som kritisk sygdom hos beboer eller hvis beboer er døende, kan pårørende aflægge besøg i beboers lejlighed.
 • Besøg kan også fortsat ske i plejecentrets orangeri, her gælder samme besøgsrestriktioner som for beboers lejlighed. Maks 2 nære pårørende pr. besøg.
 • Beboer kan til en hver tid aflægge besøg uden for plejecentret.

Ved besøg i lejlighed:

 • De nære pårørende må gerne gå igennem fællesarealer for at tilgå beboers lejlighed. De skal i den forbindelse være iført mundbind.
 • De nære pårørende må ikke tage ophold på indendørs fællesarealer.

Ved besøg i besøgsrum:

 • Besøg kan enten aflægges i plejecentrets orangeri eller på beboerens terrasse
 • Der må maksimalt være to besøgende ved hvert besøg
 • Tidspunkt og sted for besøg skal være aftalt på forhånd med personalet på stedet.
 • De besøgende skal selv kunne finde frem til det aftalte sted for besøget

Generelt ved besøg:

 • Afstandskravet på to meter skal overholdes uanset type af besøg.
 • Hvis du som besøgende bærer mundbind under besøget, er det muligt at sidde tættere.
 • Der bør altid holdes god håndhygiejne før, under og efter besøg. Det gælder såvel beboer og besøgende.