Nordfyns Kommune sender byggegrunde i udbud

04.01.2021

Kommunalbestyrelsen fastholder de lave grundpriser for kommunens byggegrunde. Udbudsperioden løber fra den 5. januar 2021 til den 20. januar 2021.

I udbudsperioden er det udelukkende muligt at afgive købstilbud. Du kan byde på- eller højre end den udbudte pris. Det er ikke muligt at købe eller reservere en byggegrund. Når udbudsperioden er slut, kan du reservere eller købe ønskede byggegrund til udbudte pris, hvis den ikke bliver solgt i udbudsrunde.

Salgsmateriale

Salgsmaterialet består af følgende dokumenter:

Du er også velkommen til at rekvirere dokumenterne hos Strategi og Politik på telefon 64 82 81 87 eller pr. mail: grundsalg@nordfynskommune.dk.

Lovgrundlag

Salg af byggegrunde sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Det fremgår blandt andet, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris som er minimumspris, og at kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere tilbud end den fastsatte pris. Hvis der fremkommer et højre købstilbud end minimumsprisen, sælges grunden til højstbydende.

Købstilbud

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. De angivne priser i salgsmaterialet er minimumspriser.

Tilbud, med original underskrift, sendes til Nordfyns Kommune pr. mail til: grundsalg@nordfynskommune.dk. Alternativt kan du sende tilbuddet med posten til Nordfyns Kommune, Strategi og Politik, Østergade 23, 5400  Bogense.

Tilbuddet skal være os i hænde senest onsdag den 20. januar 2021.

Obs: Åbningen af tilbuddene er ikke offentlig.