Kommunalbestyrelsen holder møde den 26. januar

22.01.2021

På grund af COVID-19 situationen afholdes mødet virtuelt.

Borgerne vil af samme grund ikke kunne være fysisk til stede under mødet, men der er mulighed for at følge mødet elektronisk. Se nærmere herom på Nordfyns Kommunes hjemmeside.


Følgende punkter er til behandling på mødet:

 1. Planlægning – Revurdering af Kommunalbestyrelsens beslutning den 17. december 2020 vedrørende lavbundskort for Nordfyns Kommune
 2. Frigivelse af anlægsmidler 2021
 3. Ansøgning om fremrykning af bevilling til udbredelse af elladestandere i Nordfyns Kommune
 4. Forslag til lejekontrakt Vestre Havnevej 29 A
 5. Bilateral aftale 2021 – Hjerneskaderådgivningen
 6. Orientering om udstedelse af midlertidigt besøgsforbud til Vesterbo Plejecenter
 7. Orientering om beslutning om transport af hjemmeboende ældre til COVID-19 vaccination
 8. VandCenter Syd A/S – takster for 2021 og garanti for lån
 9. Fjernvarme Fyn Distribution A/S – takster for 2021
 10. Tilsyn 2020 – Plejecentre
 11. Tilsyn 2020 – Frit valg
 12. Orientering
 13. LUKKET – Garanti
 14. LUKKET – Ekspropriation – Jord til vandværk
 15. LUKKET – Orientering fra udvalgene

Dagsordenen til mødet kan ligesom referatet fra mødet ses på hjemmesiden.