Hvad skal vejene hedde? Har du et forslag?

18.09.2020

Nordfyns Kommune inviterer offentligheden til at komme med ideer og forslag til navngivning af 2 nye veje i Otterup og Søndersø.

Nye veje kan navngives ud fra historiske og geografiske betegnelser i området, de kan navngives efter afdøde personer, historiske begivenheder eller de kan navngives på grundlag af temaer som eksempelvis fuglearter, blomster, digtere eller nordisk mytologi.

Der må ikke anvendes vejnavne, der er i brug inden for samme postdistrikt eller som forekommer andre steder i Nordfyns Kommune. Forkortelser i vejnavne bør så vidt muligt undgås.

Har du et godt forslag kan du sende det til os på mail: plan@nordfynskommune.dk eller til Nordfyns Kommune, Plan og Kultur, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup.

Vi skal have dit eller dine forslag senest 14. oktober 2020.