Annoncering af kommunalbestyrelsesmøde

24.09.2020

Tirsdag den 29. september 2020 kl. 18.00 holder Kommunalbestyrelsen for Nordfyns Kommune møde.

Mødet afholdes fysisk i Rådssalen, Bogense Rådhus. På grund af COVID-19 situationen vil borgerne ikke kunne være fysisk til stede under mødet, men der er i stedet mulighed for at følge mødet elektronisk på WEB TV. Læs mere herom her.

Følgende punkter er til behandling på mødet:
 1. Mødeplan 2021
 2. 2. behandling af Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024
 3. Kirkeskat 2021
 4. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 – Sammenfatning
 5. Ekspropriation af arealer til cykelstien mellem Morud og Bredbjerg
 6. Grøn omstilling – Vedtagelse af visionsmål for Nordfyns Kommunes klimaindsats
 7. Planlægning – Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan 2020-1, Solcelleanlæg v. Bladstrupvej 300A, Otterup
 8. Planlægning – Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan 2020-6, Boligområde ved Stenløkkevej, Otterup
 9. Tillægsrapport til kvalitetsrapport skoleåret 2018/2019
 10. Fastsættelse af måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne 2020
 11. Orientering
 12. Orientering om Nordfyns Kommunes resultat i ankestatistikkens Danmarkskort 2019
 13. LUKKET – Orientering fra udvalgene

Læs dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsen her på siden