Ansøgningsrunde til puljer indenfor Kultur & Fritid

19.10.2020

Den 15. november er der ansøgningsfrist til 3 puljer under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget for projekter og aktiviteter, der afvikles i 2021.

  • Anlægspuljen til Borger og Landsbyinitiativer støtter projekter, som skaber gode fysiske rammer for et meningsfuldt kultur- og fritidsliv.
  • Kultur- og Aktivitetspuljen yder tilskud til arrangementer og kulturelle aktiviteter.
  • Puljen til Lokale Initiativer støtter projekter i lokalområderne og kommunens landdistrikter.

Du finder nærmere information om puljerne, samt ansøgningsskemaer, her: https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Kultur-og-fritid/Soeg-midler