Udbud af byggegrunde Pilegaardsvaenget

18.11.2020

Nordfyns Kommune udbyder to attraktive parcelhusgrunde i Pilegårdsvænget 3 og 47 i Søndersø.


Udbudsperioden løber fra den 19. november til den 4. december 2020.

I denne periode er det udelukkende muligt at afgive købstilbud. Det er ikke muligt at købe eller reservere en byggegrund.
Grundstørrelserne varierer fra 801 m2 til 884 m2. 

Mindstepris for byggegrunden på 801 m2 er 313.986 kr. inkl. moms og kloaktilslutningsbidrag. Mindsteprisen er inkl. anlægsafgifter til vejanlæg og gadelys. Kloakstik er fremført til skel ved parcellen.

Køber skal ud over mindsteprisen selv afholde samtlige udgifter, afgifter og bidrag til forsyningsselskaberne til stikledninger og tilslutning fra skel til hus. 
Lokalplan 2014-4, Boliger ved Nordmarksvej i Søndersø er gældende for området. Lokalplanen har til formål at skabe mulighed for udstykning af parceller til åben-lav og tæt-lav bebyggelse samt at sikre en hensigtsmæssig disponering af området 

Salgsmaterialet kan rekvireres hos Strategi og Politik i Bogense på telefon 64 82 81 87 eller her: Byggegrunde til Salg