Udbud af Oslovej 33 Bogense

05.03.2020

Udbud af Oslovej 33, 5400 Bogense til nedsat pris som følge af jordbundsforholdene

Nordfyns Kommune udbyder en byggegrund på 975 m2 til nedsat pris beliggende Oslovej 33, 5400 Bogense (matr. nr. 3Y Bogense Strand, Bogense Jorder).

Minimumsprisen er fastsat til i alt 111.875 kr. inklusiv moms og kloaktilslutningsbidrag.

Prisen er allerede nedsat som følge af jordbundsforholdene, der kan medføre meromkostninger til ekstrafundering. Eventuelle købere opfordres til at gøre sig bekendt med jordbundsforholdene, da der ikke kan forventes erstatning eller yderligere nedslag i minimumsprisen som følge af dårlige jordbundsforhold.

Udbudsperioden løber fra den 5. marts til den 30. marts 2020. I udbudsperioden er det udelukkende muligt at afgive købstilbud. Det er ikke muligt at reservere grunden.

Materiale vedrørende grundsalg kan rekvireres hos Strategi og Politik i Bogense på telefon 64 82 81 87 eller her: https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Bolig-og-byggeri/Byggegrunde-til-salg/Udbud-af-Oslovej-33-Bogense