COVID-19: Til brugere af sygepleje og hjemmepleje

14.03.2020

Til brugere og pårørende af plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje samt botilbud for handicappede.

Som led i håndteringen af Corona-beredskabet kan du opleve at din dagligdag ændres:

  • Alle aktiviteter, eksempelvis i seniorhuse og aktivitetscentre, er allerede lukket ned.
  • På plejecentre opfordres pårørende til at blive væk.
  • I hjemmeplejen vil praktisk hjælp til eksempelvis tøjvask / rengøring blive reduceret.
  • I sygeplejen og på træningsområdet prioriteres også til fordel for de mest udsatte borgere.

Det sker for at vi kan prioritere resurserne bedst muligt i forhold til følgende mål:

  • At borgere får den nødvendige hjælp.
  • At borgerne undgår at blive syge.
  • At undgå at medarbejdere bliver syge.
  • At vi kan bidrage til corona-beredskabet i det samlede sundhedsvæsen.

Alle steder arbejdes der på at skabe trygge rammer for både medarbejdere og borgere. Ingen er corona-smittede, men det kan selvfølgelig ændre sig. Vi vil i den situation prioritere kommunikation ekstra højt til de som er tættest på, så du kan følge godt med.