COVID-19: * NB Nødpasning af børn fra 0 til 9 år i Nordfyns Kommune *

12.03.2020

VIGTIGT: Vi har oprettet en nødpasningsordning. Fristen for forældrenes tilbagemelding er i morgen kl 12.00

Kære forældre til børn i alderen 0 - 9 år (dagtilbud, førskole og indskoling) i Nordfyns Kommune.

Regeringen har den 11. marts 2020 besluttet, at alle børn i landets dagtilbud og folkeskoler sendes hjem hurtigst muligt og senest den 13. marts 2020 i foreløbigt to uger. Dette sker for at mindske spredning af COVID-19.

I Nordfyns Kommune hjemsendes alle børn og elever. Der oprettes nødpasning på flere matrikler i tidsrummet fra kl. 6.30-17.00, da vi vil sikre beskyttelse af ansatte på sundhedsområdet, ældreplejen og politiet og andre der varetager kritiske samfundsfunktioner. Der oprettes nødpasning af børn i alderen 0 -9 år, som opfylder nedenstående kriterier:

  1. Børn af forældre med særligt kritiske arbejdsopgaver i såvel den offentlige som den private sektor og som ikke kan finde anden pasning. F.eks. ansatte på sundhedsområdet, ældreplejen og politiet. Børn i alderen 0 – 6 år som opfylder kriteriet tilbydes pasning i Dagtilbud ”Mælkevejen” i Søndersø. Børn i førskole og indskoling (6 -9 år) som opfylder kriteriet tilbydes undervisning på Søndersøskolen afd. Nordmark

  2. Børn i 0 -6 års alderen af forældre som ikke kan finde alternativ pasning tilbydes pasning i Morud i Dagtilbud ”Kernen”. Børn i førskole og indskoling (6 -9 år) som ikke kan finde alternativ pasning tilbydes undervisning på Bogense Skole

Af hensyn til at mindske spredningen af COVID-19 og af hensyn til kapacitet tilbydes kun nødpasning til børn af forældre, der opfylder kriterierne.

Ved behov for nødpasning kontaktes lederen af barnets sædvanlige dagtilbud/skole telefonisk senest fredag d. 13. marts 2020 kl. 12. Opstår der behov i løbet af uge 12 og uge 13 skal lederne ligeledes kontaktes:

Distrikt Havrehed.

Skoleleder Kim Funk Johannessen 23743678

Dagtilbudsleder Gitte Helga Kristensen 22938141

Distrikt Søndersø

Skoleleder Jan Møller-Iversen 30591524

Dagtilbudsleder Inge-Lise Andersen 29337589

Distrikt Bogense

Skoleleder Pia Brøndsted Jacobsen 21369208

Dagtilbudsleder Mette Hjorth 23823911

Distrikt Sletten

Skoleleder Mads Dahl Arvidsen 23288878

Dagtilbudsleder Ulla Windfeld-Lund 26744460

Distrikt Særslev- Hårslev- Skolen

Distriktsskoleleder Sara K. Johansen 29377317

Pædagogisk afdelingsleder Lene T. Pagh 23267576

Distrikt Kystskolen

Konstitueret Skoleleder Caroline K. Pedersen 24968986

Pædagogisk afdelingsleder Charlotte von Staffeldt Beck 21373182