Forældrebrev - information om forlængelse af tiltag mod COVID-19

25.03.2020

De iværksatte initiativer forlænges indtil videre til og med 2. påskedag d. 13. april.

Kære forældre


Regeringen og myndighederne har som led i indsatsen mod spredning af COVID-19 i Danmark taget en række generelle tiltag. De iværksatte initiativer forlænges indtil videre til og med 2. påskedag d. 13. april.

Helt konkret betyder det, at hjemsendelsen af børn og unge i Nordfyns kommune forlænges – og at alle dagplejere, daginstitutioner og skoler forbliver lukkede ind til og med d.13. april 2020.

For børn, unge og deres familier betyder det, at det etablerede nødberedskab på dagtilbud og skole forlænges.


Vi tilbyder nødberedskab indenfor følgende tre kriterier i overensstemmelse med Regeringens retningslinjer:


  1. 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i for eksempel ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  2. 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.


Der tilbydes nødpasning for dagtilbud i henholdsvis:


Kriterie 1: 

  • Mælkevejen, Søndersø, (Leder Inge Lise Andersen, telefon 29 33 75 89)
  • Tigerhuset, børn i specialiserede tilbud. (Leder Inge Lise Andersen, telefon 29 33 75 89)

Kriterie 2:

  • Kernen, Morud, (Leder Gitte Helga Kristensen, telefon 22 93 81 41)
  • Tigerhuset, børn i specialiserede tilbud. (Leder Inge Lise Andersen, telefon 29 33 75 89)


Der tilbydes nødundervisning for skoler på henholdsvis:


Kriterie 1. 
  • Søndersøskolen - Nordmark (Leder Jan Møller Iversen, telefon 30 59 15 24). Herunder også alle børn i specialiserede tilbud.
Kriterie 2.
  • Bogense skole, (Leder Pia Brøndsted Jacobsen, telefon 21 36 92 08)
  • Heldagsskolen, (Viceskoleleder Ellen Lone Jung Hertel, telefon 23 35 03 69)

Har I behov for at gøre brug af nødpasning eller nødundervisning, skal I ringe til ovenstående kontaktpersoner. 

Vi vil løbende informere jer, når der er nyt.Følg også med på Nordfyns Kommunes facebookside.


Til sidst en hilsen til jer alle fra formanden for Børne- og Ungeudvalget: 


Kære forældre

Jeg ved, at der er stor travlhed og mange nye opgaver i alle familier, nu hvor børnene er hjemme hele dagen, men hvor er jeg stolt over at være borger i en kommune, der står sammen, når det er svært.

Jeg vil gerne sige tusinde tak, for det store arbejde I hver især gør hver eneste dag.

Venlig hilsen Anja Lund, formand for Børne- og UngeudvalgetVenlig hilsen

Karsten Poulsen
Direktør for Børn og Unge