COVID-19 (coronavirus)

03.03.2020

Nordfyns Kommune følger løbende udviklingen med coronavirus COVID-19 og antallet af smittede. Der henvises til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvordan man skal forholde sig som borger eller virksomhed.

For borgere i Nordfyns Kommune

Læs mere om forholdsregler og få svar på spørgsmål om, hvordan du som borger skal forholde dig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk). Her kan du også finde "Spørgsmål og svar om ny coronavirus"

For citizens of the Municipality of Nordfyn

Read about novel corona virus (COVID-19) and how to take precautions as a citizen on the website of Danish Health Authority

For virksomheder og arbejdspladser i Nordfyns Kommune

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside er der råd og vejledning til, hvordan man som virksomhed skal forholde sig, hvis man har ansatte, der er kommet hjem fra et smitteramt område eller skal arbejde i et smitteramt område. Læs mere her: www.sst.dk


Sundhedsstyrelsen har et udførligt "Spørgsmål og svar skema", der blandt andet indeholder: 
  • Skal man tage særlige forholdsregler ved kontakt med personer, der har rejst i områder med smitte?
  • Kan man tage på arbejde efter en rejse til områder, hvor der er set smitte med ny coronavirus?
  • Er der særlige forholdsregler under rejser til Kina eller andre lande?
  • Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Kina og til fire regioner i Norditalien (Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto). 

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Plakater til print

Plakat om at forebygge smitte (dansk udgave fra Sundhedsstyrelsen)
Plakat om at forebygge smitte (engelsk udgave fra Sundhesstyrelsen)