Nyt boligområde ved Åbakkevej i Morud

04.05.2020

Nordfyns Kommune udbyder 44 parcelhusgrunde og 2 byggefelter (storparceller) til salg ved Åbakkevej i Morud.

Visualisering Aabakkevej Visualisering Aabakkevej

Nordfyns Kommune udbyder hermed 44 parcelhusgrunde og 2 byggefelter (storparceller) til salg ved Åbakkevej i Morud.

Udbudsperioden løber fra den 4. maj kl. 12.00 til den 25. maj kl. 12:00. I denne periode er det udelukkende muligt at afgive købstilbud. Det er ikke muligt at købe eller reservere en byggegrund i udbudsperioden. 

Det bemærkes, at byggegrunde er under udstykning. Der henvises til vedlagte måleblad udarbejdet af landinspektøren, hvor arealernes størrelse fremgår.

PARCELHUSGRUNDENE (delområde 2)

Der udbydes 44 attraktive parcelhusgrunde. 

Grundstørrelserne varierer fra 903 m2 til 1.152 m2, og de sælges for minimum 625,00 kr. pr. m² inkl. moms.

Mindsteprisen for en byggegrund på 903 m2 er 695.843 kr. inkl. moms. Mindsteprisen er inkl. anlægsudgifter til vejanlæg og gadelys. Kloak-, el-, vand-, antenne, fiber og fjernvarmestik er fremført til skel ved parcellen. Køber skal ud over mindsteprisen selv afholde samtlige udgifter, afgifter og bidrag til forsyningsselskaberne til stikledninger og tilslutning fra skel til hus.

STORPARCELLER (delområde 1)

Der udbydes 2 attraktive byggefelter til boligbebyggelse (tæt-lav/åben-lav), og de sælges for minimum 1.250 kr. pr. m2 ekskl. moms. ekskl. tilslutningsafgifter.

Grundstørrelserne og mindstepriserne på byggefelterne i delområde 1 er følgende:

  • Byggefelt 1 = ca. 3.741 m² - Mindstepris 4.676.250 kr. ekskl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter 
  • Byggefelt 2 = ca. 2.189 m2 - Mindstepris 2.736.250 kr. ekskl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter

Lokalplan 2019-1, Boligområde ved Åbakkevej i Morud er gældende for området. Lokalplanen har til formål at skabe mulighed for udstykning af parceller til åben-lav
og tæt-lav bebyggelse samt at sikre en hensigtsmæssig disponering af området.

Salgsmaterialet kan rekvireres hos Strategi og Politik i Bogense på telefon 64 82 81 87 eller her: www.nordfynskommune.dk (klik her).

Salg af byggegrunde sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere tilbud end den fastsatte pris. Hvis der fremkommer et højere købstilbud end den fastsatte pris, sælges grunden til højstbydende.

Priserne er minimumspriser. Tilbud med original underskrift sendes til Nordfyns Kommune, Strategi og Politik, Østergade 23, 5400 Bogense eller til
post@nordfynskommune.dk og skal være os i hænde senest mandag den 25. maj kl. 12:00

Åbningen af tilbuddene er ikke offentlig.