Forældrebrev til forældre til børn i 6.-9. klasse

13.05.2020

På pressemøde før St. Bededagsferien fremlagde Regeringen fase 2 i en genåbning af Danmark – og tilkendegav her at 6.-10. klasse kan begynde at komme tilbage i skole igen.

Siden denne udmelding har alle kommunens skoler taget fat på de konkrete forberedelse for at kunne modtage de største elever og blive klar til en skoledag, der lever op til de nye sundhedsfaglige retningslinjer og lempelser udstedt af Sundhedsstyrelsen. Den største ændring i de nye retningslinjer er lempelse af afstandskrævet til en meter.

Denne forberedelse muliggør at alle skoler kan byde elever fra 6.- 9. klasse velkommen tilbage i skole fra på mandag d. 18. maj.

Og lærere, pædagoger og ledere glæder sig rigtig meget til fysisk at skulle møde alle elever igen.

Præcis hvordan det kommer til at foregå for eleverne fra 6.- 9. årgang på den enkelte skole, får I information om via Aula.

Undervisningen, der finder sted, er forsat omfattet af bekendtgørelsen om nødundervisning. Det vil sige, at eleverne kan forvente en hverdag med reduceret skema og fravær af fag, hvorfor hverdagen heller ikke er sammenlignelig med den, de kendte før COVID-19.

Der vil fortsat være ekstra fokus på hygiejne og adfærd på skolerne – herunder fokus på håndvask, rengøring, hosteetikette og i at begrænse fysisk kontakt.

Derudover er afgangsprøverne for de ældste årgange også fortsat aflyst, og det er årskaraktererne der skal bruges, når der skal søges ind på en ungdoms-uddannelse.

I vil løbende blive informeret om de tiltag og anbefalinger, der er fra Sundhedsstyrelsen. Hvis der kommer yderligere vejledninger og retningslinjer vil der blive taget højde herfor i tilrettelæggelse af skoledagen.
Har du yderligere spørgsmål til dit barns skoledag, kan du stille dem direkte til skolelederen på dit barns skole.

Da vi endnu ikke har modtaget centrale udmeldinger omkring Ungdomsskolen og Musikskolen, er det ikke muligt at åbne disse tilbud i denne omgang.

Center for Læring og trivsel (CLT) der yder pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning samt konsultativ bistand kan stadig kontaktes telefonisk inden for de almindelige åbningstider.

Vi ser frem til, at det igen bliver muligt for kommunens elever at mødes fysisk med lærere og gode kammerater. Sikring af den mentale sundhed og sociale trivsel er vigtige fokuspunkter for os alle.