Kære forældre til barn i dagpleje, vuggestue og børnehave

19.05.2020

På pressemøde før St. Bededagsferien fremlagde Regeringen fase 2 i en genåbning af Danmark – herunder også nye sundhedsfaglige retningslinjer og lempelser udstedt af Sundhedsstyrelsen.

De største ændringer er lempelse af henholdsvis kvadratmeter pr. barn, afstandskravet og i det omfang at det er nødvendigt, at grupper kan blandes på tværs i ydertimerne eller i ferieperioder.

Vi har i hele genåbningen arbejdet fokuseret på at leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og i samarbejde med jer forældre er det lykkedes rigtig flot. Selvom hverdagen ikke har været normal, så har vi oplevet stor trivsel, engagement og også velvilje til at tænke anderledes.

Dagplejen

Der er i skrivende stund ingen ændringer. Nuværende ramme og åbningstid for hver dagplejer fastholdes. Det er stadig vigtigt, at jeres dagplejer har tid til rengøring efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Vuggestue og børnehave

Vi forbereder lige nu næste fase i en yderligere genåbning. Det betyder, at vi fra uge 22 igen tilbyder normale åbningstider i de enkelte børnehuse.

I forældre garanteres en periode i løbet af dagen, hvor jeres barn kun indgår i én smittekæde – det vil sige, at jeres barn i dette tidsrum kun er i én fast gruppe med faste voksne. Det eksakte tidsrum varierer lidt fra institution til institution, da der er meget forskellige behov og muligheder i de enkelte børnehuse.

I ydertimerne om morgenen og om eftermiddagen blandes grupperne, hvis det bliver nødvendigt. Dette er blevet muligt, som en del af fase 2 genåbningen. Aflevering og afhentning vil stadig primært foregå udenfor. Ligeledes vil børn og voksne stadig nyde udendørslivet det meste af dagen.

Der vil være lokale forhold, der har indflydelse på organisering og planlægning. Derfor vil I hurtigst muligt modtage konkret information fra jeres barns dagtilbud.

Har du yderligere spørgsmål til dette, er du velkommen til at stille dem direkte til lederen i dit barns børnehus.Hverdagen i de enkelte børnehus er forsat omfattet af bekendtgørelsen om nødpasning og er derfor stadig ikke sammenlignelig med den, de kendte før COVID-19.

Der vil fortsat være ekstra fokus på gode hygiejnerutiner, rengøring og gruppeinddeling af børnene. Det er med fokus på disse tre områder, at vi skal være med til at lave den sikre fase 2 genåbning.

I vil løbende blive informeret om de tiltag og anbefalinger, der er fra Sundhedsstyrelsen. Hvis der kommer yderligere vejledninger og retningslinjer, vil der blive taget højde herfor.