Udbud af Rosenholmgrenen 15, 5462 Morud

29.06.2020

Rosenholmgrenen 15, 5462 Morud sendes hermed i udbud til nedsat pris pga. dårlige jordbundsforhold

Byggegrunden Rosenholmgrenen 15, 5462 Morud er på 1.155 m2.

Minimumsprisen er fastsat til i alt 152.650 kr. inklusiv moms og vand- og kloaktilslutningsbidrag. Grundprisen udgør 87.775 kr. og vand- og kloaktilslutningsbidraget udgør 64.875 kr.

Dårlige jordbundsforhold

Prisen på grunden er nedsat som følge af dårlige jordbundsforhold, der kan medføre betydelige meromkostninger til ekstrafundering. Eventuelle købere opfordres til at gøre sig bekendt med jordbundsforholdene, da der ikke kan forventes erstatning eller yderligere nedslag i minimumsprisen.

Udbudsperiode og -materiale

Udbudsperioden løber fra den 1. juli 2020 til den 15. juli 2020. I denne periode er det udelukkende muligt at afgive købstilbud. Det er ikke muligt at reservere byggegrunden.

Salgsmaterialet kan rekvireres hos Strategi og Politik i Bogense på telefon 64 82 81 87 eller her www.nordfynskommune.dk under ”Borger” – ”Bolig og Byggeri” -  ”Byggegrunde til Salg”.

Salg af byggegrunde sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og at kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Tilbud

Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere tilbud end den fastsatte pris. Grunden sælges til højestbydende.

Prisen er en minimumspris. Der kan ikke forventes yderligere nedslag i prisen, f.eks. som følge af dårlige jordbundsforhold.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. I udbudsperioden er byggegrunden åben for interesserede købere i forhold til at besigtige grunden og foretage jordbundsprøver / undersøgelser. Eventuelle udgifter forbundet hermed er uvedkommende for Nordfyns Kommune, og grunden skal reetableres efter endte undersøgelser.

Tilbud med original underskrift sendes til Nordfyns Kommune, Strategi og Politik, Østergade 23, 5400  Bogense eller til grundsalg@nordfynskommune.dk, og skal være hos os senest onsdag den 15. juli 2020, kl. 23:59.

Åbningen af tilbuddene er ikke offentlig.

Kontakt

Grundsalg
Bogense Rådhus
Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 81 87
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00