Udbud af Pilegårdsvænget, 5471 Søndersø

29.06.2020

Nordfyns Kommune udbyder attraktive parcelhusgrunde i Pilegårdsvænget i Søndersø

Nordfyns Kommune udbyder attraktive parcelhusgrunde i Pilegårdsvænget i Søndersø

Grundstørrelserne varierer fra 801 m2 til 961 m2

Mindstepris for byggegrunden på 801 m2 er 313.986 kr. inkl. moms og kloaktilslutningsbidrag. Mindsteprisen er inkl. anlægsafgifter til vejanlæg og gadelys. Kloakstik er fremført til skel ved parcellen. 

Køber skal ud over mindsteprisen selv afholde samtlige udgifter, afgifter og bidrag til forsyningsselskaberne til stikledninger og tilslutning fra skel til hus. 

Lokalplan 2014-4, Boliger ved Nordmarksvej i Søndersø er gældende for området. Lokalplanen har til formål at skabe mulighed for udstykning af parceller til åben-lav og tæt-lav bebyggelse samt at sikre en hensigtsmæssig disponering af området 

Udbudsperiode og -materiale

Udbudsperioden løber fra den 1. juli til den 15. juli. I denne periode er det udelukkende muligt at afgive købstilbud. Det er ikke muligt at købe eller reservere en byggegrund.

Salgsmaterialet kan rekvireres hos Strategi og Politik i Bogense på telefon 64 82 81 87 eller her www.nordfynskommune.dk under ”Borger” – ”Bolig og Byggeri” - ”Byggegrunde til Salg”

Salg af byggegrunde sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og at kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Tilbud

Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere tilbud end den fastsatte pris. Hvis der fremkommer et højere købstilbud end den fastsatte pris, sælges grunden til højstbydende. Priserne er minimumspriser.

Tilbud med original underskrift sendes til Nordfyns Kommune, Strategi og Politik, Østergade 23, 5400 Bogense eller til grundsalg@nordfynskommune.dk og skal være os i hænde senest onsdag den 15. juli kl. 23:59.

Åbningen af tilbuddene er ikke offentlig

Kontakt

Grundsalg
Bogense Rådhus
Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 81 87
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00