Kære forældre til barn i dagpleje, vuggestue og børnehave

04.06.2020

Vi er nu klar til at tage næste skridt i fase 2 genåbningen.

Selvom aflevering og afhentning af jeres barn på vores udearealer har fungeret godt, så er det tid til, at I igen bliver en mere deltagende del af dagtilbuddets hverdag.

I uge 24 bydes I derfor igen fysisk indenfor hos vores dagplejere og i vores børnehuse. Det betyder, at I igen overtager hele afleveringen og afhentningen af jeres barn, og at det igen kan foregå indenfor.

COVID-19 har blandt andet lært os, at god håndhygiejne er den mest effektive måde at stoppe smitten på. Og vi har kunne se på vores sygefravær, at det har haft effekt. Jeres børn og vores personaler er mere raske og det har indflydelse på alles overskud og energi til en aktiv dagtilbudshverdag.

Vi vil gerne fastholde denne positive udvikling og benytter denne del af åbningen til, at alle dagtilbud får skabt nye, men varige vaner for alle med hensyn til gode håndhygiejne-rutiner. Og I er meget vigtige samarbejdspartnere ind i dette.

For at sikre god håndhygiejne skal børn og forældre (og det pædagogisk personale) vaske hænder, som det første og sidste, når I kommer og når I går fra dagplejen og børnehuset. De børn, der ikke selv kan, skal støttes i denne håndvask. Ansvaret vedr. håndvask for barnet ligger hos jer forældre – ved aflevering og afhentning.

I dagtilbuddene vil vi ligeledes have ekstra fokus på de gode rutiner og har lavet konkrete planer for, hvornår vi alle vasker hænder. Vores dagtilbud er forskellige og derfor vil I som vanligt modtage mere konkret information fra jeres barns dagtilbud.

Ud over fokus på de gode håndhygiejne-rutiner, har vi fortsat fokus på faste gruppeinddelinger og på rengøring.

Hverdagen i vores dagtilbud foregår ligeledes stadigt primært udenfor.

Vi håber, at vi sammen kan få skabt nye vaner.
Vi vasker hænder, fordi det er klogt!