Indstilling til årets Bevaringspris

02.07.2020

Nordfyns Kommune ønsker at sætte fokus på bygningsbevaring og kulturarv ved uddeling af i alt tre priser.

Priserne tildeles bygninger og kulturmiljøer, der igennem vellykkede renoveringsprojekter medvirker til at understøtte bygningsbevaring og bygningskulturarven. Priserne bliver uddelt på Arkitekturens Dag, den 5. oktober 2020 og kommunen håber at borgerne vil være med til at finde og indstille gode kandidater.

Bevaring og kulturarv

Idéen med renoverings- og bevaringsprisen er at synliggøre særligt vellykkede renoveringsprojekter på fredede og bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. Med præmieringen ønsker kommunen at medvirke til en øget interesse for bygningsbevaring og kulturarven og give ejerne af disse velbevarede bygninger og anlæg en anerkendelse for det gode arbejde.

Prisen uddeles i tre forskellige kategorier: Kulturarv, boligbyggeri og erhvervsbyggeri. Ejerne af de fredede og bevaringsværdige bygninger og anlæg, som bliver udvalgt til prisen, vil modtage en plakette, et diplom og et kontant beløb på 5.000 kr. for deres indsats.

Alle kan indstille

Alle kommunens borgere, foreninger og virksomheder kan indstille bygninger og anlæg til prisen. Man er velkommen til at indstille sin egen bygning eller andres vellykkede renoveringsprojekter.

Et bedømmelsesudvalg udvælger et antal kandidater inden for hver kategori. De nominerede kandidater vil blive kontaktet, hvorefter forslagene vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og i Ugeavisen Nordfyn. Vinderne findes herefter ved afstemning.

Præmieringen vil finde sted på Arkitekturens Dag d. 5. oktober 2020.

Læs mere om kriterierne for præmieringen på www.nordfynskommune.dk/Borger/Kultur-og-fritid/Prisuddelinger/Bevaringspris og send dit forslag til kommunen på plan@nordfynskommune.dk.

Foruden en adresse må man meget gerne sende et billede af bygningen eller anlægget og skrive et par linjer med begrundelse for indstillingen.

Kommunen skal have indstillingen senest den 14. august 2020.