Kommunalbestyrelsesmøde afholdes på tirsdag

23.01.2020

Kommunalbestyrelsesmøderne i Nordfyns Kommune afholdes sædvanligvis en torsdag. I januar måned afholdes mødet dog tirsdag den 28. januar.

Klokkeslæt og sted er som altid kl. 18.00 på Bogense Rådhus, Østergade 23, 5400 Bogense.

Følgende punkter er til behandling på mødet:

 1. Indstilling af kandidater til skatteankenævn og vurderingsankenævn
 2. Tilbygning til plejecenter Møllehaven – skema A
 3. Ansøgning om kommunalt lån
 4. Planlægning – Endelig vedtagelse af lokalplan 2019-2 Nislevgård
 5. Planlægning – Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for Boliger i Bøgeparken, Otterup
 6. Planlægning – Endelig vedtagelse af nyt plangrundlag for Plejecenter Møllehaven og friluftsstationen i Bogense
 7. Planlægning – Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan 2019-16 Bogense Kyst
 8. Planlægning – Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og Lokalplan 2019-17 ’Bognæs’
 9. Vandforsyning – Ansøgning om videregående vandbehandling på Bogense Forsyningsselskab
 10. Varmeforsyning – Varmeprojekt for nyt boligområde på Åbakkevej, Morud
 11. VandCenter Syd A/S – takster for 2020
 12. Fjernvarme Fyn Distribution A/S – takster for 2020
 13. Planlægning – Ændring af plangrundlaget for Odensevej 79, 5471 Søndersø
 14. Planlægning – Orientering om Lokalplan 2019-10, Nyt boligområde i Otterup
 15. Planlægning – Orientering om Kystdirektoratets afgørelse på ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelse
 16. Planlægning – Høring af lokalplanforslag 2019-13 ’Fionaparken’
 17. LUKKET: Årsberetning fra DPO
 18. LUKKET: Evt. køb af grund
 19. LUKKET: Orientering fra udvalgene.

Dagsordenen til mødet kan ligesom referatet fra mødet ses på hjemmesiden www.nordfynskommune.dk.