Kommunens sygedagpengesystem lukker

07.01.2020

Servicemeddelelse - Kommunens sygedagpengesystem er lukket i perioden 21. – 26. februar 2020.

Såvel for borger som virksomhed vil der i perioden 21 - 26. februar 2020 ikke være kommunal sagsbehandling af indberettede sygedagpengeanmodninger, da selve sygedagpengesystemet er midlertidigt lukket.

Både borger og virksomhed kan fortsat indberette til Virk.dk i ovennævnte periode, men sagerne vil først blive kommunalt efterbehandlet fra og med den 26.02.2020.  

Årsagen er første skridt i forhold til at erstatte nuværende sygedagpensystem med en moderne løsning med fokus på automatisering og optimering for såvel borger/virksomhed som sagsbehandler - det såkaldte KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem). Et sygedagpengesystem der omfatter alle landets 98 kommuner.  

Med håb om forståelse for denne mindre driftsforstyrrelse. 

Nordfyns Jobcenter

Team Job og Rehabilitering