Tørresø Strand - Hasmark Strand: Problemer med spildevandssystemet

21.02.2020

I sommerhusområdet fra Tørresø Strand til Hasmark Strand er der problemer med spildevandssystemet på grund af de store mængder nedbør.

I sommerhusområdet fra Tørresø Strand til Hasmark Strand er der problemer med spildevandssystemet. På grund af den aktuelle situation, hvor vi har fået usædvanligt meget nedbør over en længere periode, er der kommet store mængder regn- og drænvand i kloaksystemet. Det bevirker, at spildevandspumperne ikke kan følge med, hvilket giver afløbsproblemer hos ejendomme i området.

VandCenter Syd og Nordfyns Kommune er i dialog med de berørte parter i området i forhold til at løse problemet. Indtil en permanent løsning er fundet, forsøger vi at pumpe vand væk ved hjælp af slamsugere og ekstra pumper.