Restriktioner forlænges. Hvad er konsekvenserne i Nordfyns Kommune?

30.12.2020

På et pressemøde d. 29. december meddelte Mette Frederiksen, at de restriktioner, der stod til at udløbe den 3. januar, forlænges til den 17. januar.

Nedenfor kan du se konsekvenserne af forlængelsen i Nordfyns Kommune.

Skole og dagtilbud

 • Elever fra 0.-10. klassetrin er hjemsendt og modtager fjernundervisning.

 • For følgende elever er der fortsat nødundervisning med fysisk fremmøde fra 4. januar 2021: Elever på alle klassetrin i specialklasser og på Heldagsskolen. Hvis jeres barn har særlige behov tages der kontakt til distriktets skoleleder.

 • For følgende elever er der mulighed for nødpasning fra 4. januar 2021: Børn i 0.-4. klasse,  hvor forældre har behov for nødpasning for at kunne varetage deres job i både den private og offentlige sektor.

 • SFO og Klub er lukket, men der er mulighed for nødpasning, så forældre, der har behov for pasning for at kunne varetage deres job i den private eller offentlige sektor, kan få passet deres børn.

 • Musikskolen tilbyder online undervisning.

 • Ungdomsskolens fritidsundervisning tilbyder online undervisning, hvor det er muligt.

 • Dagtilbud holder fortsat åbent.

Bibliotek- og Borgerservice

Borgerservice

Du skal bestille tid til borgerservice på nordfynsbib.dk eller på 64 82 86 80.

Biblioteket

Du kan bestille materialer på nettet som hidtil, og hente reservationer og aflevere materialer mandag-fredag 13-16.
Biblioteket er kun åbent for aflevering og afhentning og kan ikke benyttes uden for tidsrummet kl. 13 – 16.

Bustrafik

Busserne kører normalt i Nordfyns Kommune.

Øvrige områder:

 • Trænings, Social- og ældreområdet fortsætter den daglige drift.

 • Kuplen i Otterup og Tingstedet i Søndersø er lukket for borgeradgang.

 • Jobcenter og Ydelsescenter holder fortsat åbent, dog med et minimum af bemanding.

 • Indendørs idræts- og foreningsaktiviteter holdes lukket, herunder svømmehaller, idrætshaller, foreningslokaler samt trænings- og fitnesscentre.

 • Kulturinstitutioner skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Det gælder bl.a. museer, musikskoler, kunsthaller, biblioteker mv.

 • Medarbejdere i administrative funktioner, som ikke løser kritiske opgaver, er hjemsendt foreløbigt til og med 17. januar 2021. Alle kritiske funktioner i organisationen skal fortsat møde på arbejde eller arbejde på alternative måder. Tvivlsspørgsmål afklares gennem ledelsesstrengen.

 • Rådhusene er ikke lukket, hvorfor der sikres en minimumsbemanding.