Forældrebrev udsendt 30. december 2020

30.12.2020

I anledning af forlængelse af restriktionerne frem til 17. januar 2021 er der i dag sendt et brev ud til alle forældre til børn i de nordfynske skoler. Læs indholdet her.

Kære forældre til børn i de nordfynske skoler

Regeringen og myndighederne har som led i indsatsen mod spredning af COVID-19 i Danmark forlænget og udvidet de hidtidige restriktioner til og med den 17. januar 2021.

For skoler gælder derfor følgende fra mandag den 4. januar 2021:

  • Elever fra 0.-10 klasse får nødundervisning tilrettelagt som fjernundervisning

For følgende elever er der fortsat nødundervisning med fysisk fremmøde fra 4. januar 2021:

  • Elever på alle klassetrin i specialklasser og på Heldagsskolen
Hvis jeres barn har særlige behov tages der kontakt til distriktets skoleleder.

For følgende elever er der mulighed for nødpasning fra 4. januar 2021:

  • Børn i 0.-4. klasse,  hvor forældre har behov for nødpasning for at kunne varetage deres job i både den private og offentlige sektor.

SFO og Klub:

SFO og Klub er lukkede, men der er mulighed for nødpasning så forældre, der har behov for pasning for at kunne varetage deres job i den private elleroffentlige sektor, kan få passet deres børn.

Ungdomsskolen og Musikskolen:

  • Musikskolen tilbyder online undervisning
  • Ungdomsskolens fritidsundervisning tilbyder online undervisning, hvor det er muligt

Vi opfordrer til, at I løbende orienterer jer på skolernes AULA.

Se det udsendte brev her