Status på den delvise genåbning af dagtilbud og skoler

20.04.2020

Siden seneste forældrebrev udsendt den 14. april 2020, har vi gennemført en genåbning af vores dagtilbud (dagpleje, vuggestue og børnehave), skole for 0.-5. klasse samt specialklasserne for 0.-9. klasse.

Genåbningen er sket i overensstemmelse med Regeringens og Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

Jeg er meget opmærksom på, at hverdagen er blevet meget anderledes for både børn, forældre og personale, end hvad der var tilfældet før COVID-19. Det gælder for eksempel i forhold til:

• Der er skærpede krav til rengøring og hygiejne, fx faste regler for håndvask blandt børn og voksne. 
• Børnene organiseres i små grupper, og indendørs leg skal begrænses og helst ske mellem de samme børn.
• Det sikres, at der er plads nok omkring børnene, og at aktiviteter i videst muligt omfang foregår udendørs.
• Kun raske børn må komme i dagtilbud. Alle med symptomer – børn såvel som personale – skal blive hjemme.
• Reduceret åbningstid i dagtilbud og skole.

I forbindelse med genåbningen gav Regeringen mulighed for at reducere åbningstiderne, hvis det var nødvendigt for at kunne opfylde retningslinjerne. Dette er sket i Nordfyns kommune. 

Jeg vil dog gerne understrege, at der er mulighed for at få passet sit barn i hele den normale åbningstid, såfremt forældrene har et pasningsbehov til deres barn og såfremt de har afsøgt andre pasningsmuligheder.

Det er også fortsat sådan, at har man mulighed for at passe sit barn hjemme, opfordres man til dette. Generelt kræver det ekstra personale at leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så vi har brug for alle personaleressourcer, og for at kunne flytte rundt på disse. 

Vi har fået mange positive tilbagemeldinger omkring genåbningen fra jer forældre, og vi har også fået opfordringer til at gentænke dele af genåbningsplanen, da nogle forældre føler sig udfordrede i forhold til de reducerede åbningstider.

For at vi kan gentænke områder i en ganske omfattende genåbningsplan, vil vi i de kommende dage indhente en række data om genåbningen både hos jer forældre og hos institutionerne. Det handler rigtig meget om jeres pasningsbehov. 

For at vi kan anvende vores personaleressourcer så hensigtsmæssigt som muligt, vil jeg gerne opfordre jer til at være meget præcise med jeres pasningsbehov. 

Derudover vælger vi blandt andet at inddrage forældrebestyrelserne i den videre dialog om, hvordan vi på den bedst mulige måde kan finde frem til fælles løsninger omkring det at drive dagtilbud og skole under de gældende COVID-19 retningslinjer. 

Vi ønsker en god og konstruktiv dialog i denne situation, som vi bedst løser i fællesskab og ved at fastholde dialogen.

Så status efter tre dages åbning af dele af skole og dagtilbud, er, at vi lytter på, hvordan det har virket, og sætter et arbejde i gang således at vi får justeret der, hvor det er det rigtige at gøre. Justeringerne vil som nævnt ovenfor ske i samarbejde med blandt andet  forældrebestyrelserne.