Nødpasning efter påskeferien: Vi har brug for dit svar senest fredag den 3. april

01.04.2020

VIGTIG INFORMATION FOR FORÆLDRE MED BØRN I SKOLE OG DAGTILBUD

FORÆLDREBREV: Kære forældre

På pressemøde i mandags åbnede Statsminister Mette Frederiksen for, at Danmark måske kan vende tilbage til en mere normal hverdag efter påske. En eventuel genåbning vil ske gradvist og forskudt. Mette Frederiksen kom ikke nærmere ind på, hvordan det rent praktisk skal ske.

I skrivende stund forventer jeg dog fortsat, at nedlukningen af vores dagtilbud og skoler vil være en realitet efter påske. Jeg melder dette ud til jer nu, da det muliggør en hensigtsmæssig koordinering og organisering op til påskeferien – så vi kan være klar til at tage imod tilmeldte børn i vores nødberedskab efter påske.

For børn, unge og deres familier betyder det, at nødberedskabet på
dagtilbud og skole forlænges - med den væsentlige ændring at der efter påske tilbydes nødpasning/nødundervisning i HVERT distrikt.

Vi tilbyder efter påske også nødpasning i alle vore specialtilbud. Disse tilbud åbnes for jeres børn, således at der ikke skal andre kriterier til end at jeres barn er visiteret til et specialtilbud.

Kriterier for nødberedskab fastholdes og er indenfor følgende tre kriterier i overensstemmelse med Regeringens retningslinjer:

  1. 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i for eksempel ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  2. 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Ved behov for nødpasning/nødundervisning kontaktes lederen af barnets sædvanlige dagtilbud/skole telefonisk senest fredag d. 3. april 2020 kl. 12.
Opstår der akut behov skal nedenstående ledere ligeledes kontaktes:

Distrikt Havrehed
Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis Børnehuset Kernen og på Havrehedskolen afd. Morud.
Skoleleder Kim Funk Johannessen 23743678
Dagtilbudsleder Gitte Helga Kristensen 22938141

Distrikt Søndersø
Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis Børnehuset Mælkevejen og på Søndersøskolen afd. Nordmark.
Nødpasning og nødundervisning for børn i specialiserede tilbud foregår i henholdsvis Tigerhuset og på Søndersøskolen afd. Nordmark.
Skoleleder Jan Møller-Iversen 30591524
Dagtilbudsleder Inge-Lise Andersen 29337589

Distrikt Bogense
Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis Børnehuset Skoven og på Bogense Skole afd. Bogense.
Nødundervisning for børn i specialiserede tilbud foregår på Bogense Skole afd. Bogense.
Skoleleder Pia Brøndsted Jacobsen 21369208
Dagtilbudsleder Mette Hjorth 23823911

Distrikt Sletten (inkl. Børnehuset Skovtroldene)
Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis Børnehuset Mini-Max og på Sletten skole afd. Nordvest.
Nødundervisning for børn i specialiserede tilbud foregår på Sletten skole afd. Otterup.
Skoleleder Mads Dahl Arvidsen 23288878
Dagtilbudsleder Ulla Windfeld-Lund 26744460

Distrikt Særslev-Hårslev
Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis Børnehuset Hårslev og på Særslev-Hårslev-Skole afd. Hårslev.
Nødpasning for dagplejebørn foregår i Børnehuset Særslev.
Distriktsskoleleder Sara K. Johansen 29377317
Pædagogisk afdelingsleder Lene T. Pagh 23267576

Distrikt Kystskolen
Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis børnehuset Fyrtårnet og på Kystskolen afd. Krogsbølle.
Nødpasning for dagplejebørn foregår i Børnehuset Mini-Max, Otterup.
Konstitueret Skoleleder Caroline K. Pedersen 24968986
Pædagogisk afdelingsleder Charlotte von Staffeldt Beck 21373182

Heldagsskolen
Viceskoleleder Ellen Lone Jung Hertel 23 35 03 69

Skulle statsministeren i løbet af påsken komme med konkrete tiltag, der kan have betydning for kommunens udmeldte strategi, vil I blive informeret hurtigst muligt.

Denne information gives også på Aula