Endelig information om delvis genåbning af dagtilbud og skoler

14.04.2020

Dagtilbud og skoler i Nordfyns Kommune er nu ved at være klar til at åbne op igen. Vi har valgt at bruge den tid, der skal til for at være klar, derfor genåbnes skoler og dagtilbud torsdag og fredag i denne uge.

Regeringen ønsker en gradvis og kontrolleret genåbning af Danmark, som skal bringe Danmark sikkert og trygt tilbage til så normale tilstande som muligt.

Regeringen har valgt, at kommunale og private pasningstilbud til børn (dagpleje, vuggestue, børnehave), de mindste klassetrin i folkeskolen (0.-5. årgang), samt specialklasserne (0.-9. årgang) får mulighed for at komme tilbage til hverdagen først.

Dagtilbud og skoler i Nordfyns Kommune er nu ved at være klar til at åbne op igen. Vi har valgt at bruge den tid, der skal til for at være klar, derfor genåbnes skoler og dagtilbud torsdag og fredag i denne uge. 

Genåbningen vil ske inden for Sundhedsstyrelsens retningslinjer, hvilket blandt andet betyder, at børnene vil møde en anderledes dagligdag, end de er vant til. For at minimere smitterisikoen vil aktiviteterne for eksempel foregå i afgrænsede zoner, hvor der vil være mindst 2 meter mellem arbejdspladserne. Ligeså vil der ske regelmæssig rengøring af lokalerne og afspritning af overflader, ligesom der laves introduktion for alle i korrekt håndvask. Desuden vil alle skulle være meget ude, så skiftetøj og tøj efter vejret er meget påkrævet. Vi håber meget på jeres forståelse og samarbejde omkring genåbningen, som for os alle er en ny og ukendt situation. Vores personale er meget optaget af fortsat at vise det enkelte barn omsorg og nærvær.

Det vil være en anderledes hverdag, som I og jeres børn kommer tilbage til. Bl.a. er der reduceret i den tid, jeres børn kan gå i skole og dagtilbud. Den konkrete åbningstid vil I blive informeret om fra jeres egen skole eller dagtilbud. Såvel pasning som undervisning vil, selvom børnene opholder sig fysisk i dagtilbuddet eller i skolen, fortsat finde sted som nødpasning og nødundervisning efter gældende bekendtgørelser. Det betyder, at hverdagen i dagtilbud og skole ikke vil ligne hverdagen, som den var før nedlukningen.

I forbindelse med genåbningen af dagtilbuddene og skolerne skal vi bede jer være meget opmærksomme på følgende:

  • I skal vaske hænder sammen med jeres børn, som det sidste, I gør, når I tager hjemmefra om morgenen, og som det første, I gør, når I kommer hjem igen.
  • Når I afleverer og henter jeres børn skal det foregå uden for institutionen. Husk at holde god afstand til hinanden.
  • Når børnene er i institutionen, vil der være fokus på at gøre dem fortrolige med gode hygiejne-rutiner, som er en forudsætning for, at vi til fulde kan efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
  • Husk at give børnene tøj på til udendørsaktiviteter og skiftetøj til, når vi er indenfor.

I vil få en direkte henvendelse fra jeres barns dagtilbud eller skole, hvori de nærmere forhold vedrørende genåbningen beskrives. På grund af de mange hensyn, som der skal tages under de givne omstændigheder, vil nogle af jer opleve ændrede åbningstider i forhold til, hvad I er vant til.

Nedenstående oversigt viser, hvornår jeres institution genåbner


Distrikt Bogense


Dagtilbud:
Børnehuset Skoven: Torsdag den 16. april 2020

Skoler:
Bogense Skole, Afdeling Bogense:
Førskole og 0. årgang: Torsdag den 16. april 2020.
1.-5. årgang: Fredag den 17. april 2020.
Bogense Skole, Afdeling Kongslund:
Førskole og 0. årgang: Torsdag den 16. april 2020.
1.-5. årgang: Fredag den 17. april 2020.

Specialklasserækken:
Regnbuen, Bogense Skole: Fredag den 17. april 2020.


Distrikt Havrehed


Dagtilbud:
Børnehuset Adamsminde: Torsdag den 16. april 2020
Børnehuset Kernen: Torsdag den 16. april 2020
Børnehuset Veflinge: Torsdag den 16. april 2020

Skoler:
Havrehedskolen, Afdeling Morud:
Førskole til og med 2. klasse: Torsdag den 16. april 2020
3.-5. klasse: Fredag den 17. april 2020
Havrehedskolen, Afdeling Veflinge:
Førskole til og med 2. klasse: Torsdag den 16. april 2020
3.-5. klasse: Fredag den 17. april 2020.


Distrikt Kystskolen


Dagtilbud:
Børnehuset Dalskovreden: Fredag den 17. april 2020
Børnehuset Fyrtårnet: Fredag den 17. april 2020

Skoler:
Kystskolen, Afdeling Krogsbølle: Fredag den 17. april 2020
Kystskolen, Afdeling Løkkemark: Fredag den 17. april 2020.


Distrikt Sletten


Dagtilbud:
Børnehuset Mini-Max: Torsdag den 16. april 2020
Børnehuset Kastaniegården: Torsdag den 16. april 2020
Børnehuset Græshoppen: Torsdag den 16. april 2020
Børnehuset Skovtroldene: Torsdag den 16. april 2020

Skoler:
Sletten Skole, Afdeling Otterup: Torsdag den 16. april 2020
Sletten Skole, Afdeling Nordvest: Torsdag den 16. april 2020
Sletten Skole, Afdeling Skovløkke: Torsdag den 16. april 2020

Specialklasserækken:
Specialklasserækken, Sletten Skole: Torsdag den 16. april 2020.


Distrikt Særslev-Haarslev


Dagtilbud:
Børnehuset Særslev: Fredag den 17. april 2020
Side 3 af 4
Børnehuset Haarslev: Fredag den 17. april 2020

Skoler:
Særslev-Haarslev-Skolen, Afdeling Særslev: Fredag den 17. april 2020
Særslev-Haarslev-Skolen, Afdeling Haarslev: Fredag den 17. april 2020.


Distrikt Søndersø


Dagtilbud:
Børnehuset Nordmark: Torsdag den 16. april 2020
Børnehuset Mælkevejen: Torsdag den 16. april 2020
Børnehuset Birkemosen: Torsdag den 16. april 2020
Specialtilbuddet Tigerhuset: Torsdag den 16. april 2020
Børnehuset Skamby: Torsdag den 16. april 2020

Skoler:
Søndersøskolen:
Førskole til og med 2. årgang: Torsdag den 16. april 2020
3.-5. årgang: Fredag den 17. april 2020

Specialklasserækken:
Specialklasserækken, Søndersø Skole: Fredag den 17. april 2020.


Heldagsskolen


Heldagsskolen: Fredag den 17. april 2020
Ungdomsskolens Fokusklasse
Fokusklassen: Fredag den 17. april 2020.


I bør ikke sende jeres børn i dagtilbud eller skole, hvis:


  • barnet udviser symptomer på sygdom (tør hoste, feber, vejrtrækningsbesvær, hovedpine, muskelømhed, ondt i halsen), og man skal blive hjemme i 48 timer efter, at man ikke længere udviser ovennævnte symptomer på sygdom.
  • der er coronasmittede familiemedlemmer i hjemmet. 

Udviser barnet symptomer i løbet af dagen i institutionen, vil barnet blive sendt hjem og skal straks hentes. I tilfælde af at jeres barn har en kronisk lidelse eller er særligt sårbar, skal I kontakte egen læge med henblik på en vurdering af, om barnet kan komme i dagtilbud eller skole. 

I kan læse mere om Sundhedsstyrelsens retningslinjer her:

- Vejledning til dagtilbud
- Vejledning til skoler og fritidsordninger

Klik ”OK” når dialogboksen åbner.


Dagplejen

For at efterkomme Sundhedsstyrelsens retningslinjer, vil der kun være 2 børn ad gangen hos den enkelte dagplejer. Forældre til børn i dagpleje vil blive kontaktet af lederen a dagplejen med besked om det konkrete pasningstilbud.

Skolebusser

Skolebusserne vil køre efter de normale køreplaner fra onsdag den 15. april 2020.

Nødpasning og nødundervisning

Allerede udmeldt nødpasning fungerer som planlagt og ophører efterhånden som dagtilbud og skoler genåbnes i løbet af uge 16. Regeringen har endvidere meldt ud, at elever i 6. til 9. klasse fortsat skal modtage fjernundervisning, og at årets afgangsprøver aflyses. Årskarakterer overføres som årets afgangsprøveresultat.

Ved andre behov

Hvis nogle af jer har andre behov i forhold til at få hverdagen til at fungere, bedes I kontakte jeres lokale leder for en dialog og en konkret vurdering af, hvad der er praktisk muligt under de givne vilkår.