Delvis genåbning af dagtilbud og skoler efter påske

08.04.2020

Nordfyns Kommune forventer, at dagtilbud og skoler vil være klar til genåbning fra onsdag den 15. april og senest den 17. april 2020.

På pressemøde i mandags fremlagde statsminister Mette Frederiksen regeringens bud på første fase af genåbningen af Danmark. Genåbningen er forudsat, at vi alle udviser ansvarlig adfærd og at tal for smittede stadig følger den grønne kurve, hvor sundhedsvæsenet kan følge med.

Regeringen ønsker en gradvis og kontrolleret genåbning af Danmark, som skal bringe Danmark sikkert og trygt tilbage til så normale tilstande som muligt.

Regeringen har valgt, at kommunale og private pasningstilbud til børn (dagpleje, vuggestue, børnehave), de mindste klassetrin i folkeskolen (0.-5. årgang), samt specialklasserne, får mulighed for at komme tilbage til hverdagen først.

Nordfyns Kommune forventer, at dagtilbud og skoler vil være klar til genåbning fra onsdag den 15. april og senest den 17. april 2020. Endelig dato for genåbning af de enkelte dagtilbud og skoler vil fremgå af forældrebrev, som I vil modtage tirsdag eftermiddag den 14. april 2020.

Allerede udmeldt nødpasning fungerer som planlagt og ophører efterhånden som dagtilbud og skoler genåbnes i løbet af uge 16. 

Genåbningen vil foregå i fuld overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anvisninger om hygiejne, afstand, rengøring og måden vi omgås hinanden på, herunder flest mulige aktiviteter udenfor.

Når børnene møder ind, vil der være fokus på at gøre alle fortrolige med gode hygiejne-rutiner, som er en forudsætning for at vi til fulde kan efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

Skolebusserne vil køre efter de normale køreplaner fra onsdag den 15. april 2020.

Regeringen har endvidere meldt ud, at elever i 6. til 9. klasse fortsat skal modtage fjernundervisning, og at årets afgangsprøver aflyses. Årskarakterer overføres som årets afgangsprøveresultat.

Mere information følger i nyt forældrebrev, som I som nævnt vil modtage tirsdag eftermiddag den 14. april 2020.

Vi glæder os til tage de første små skridt henimod en normalisering af vores dagtilbud og skoler. Vi vil arbejde for, at det er så sikkert og trygt for børn og personaler som muligt at møde ind efter påske, og åbner ikke nogle tilbud op før end vi til fulde efterlever Sundhedsstyrelsens retningslinjer.