Udbud af Frederiksberg Have 6, 5474 Veflinge

06.09.2019

Parcelhusgrunden ved Frederiksberg Have 6 i Veflinge sendes hermed i udbud.

Parcelhusgrunden er på 1.200 m² og prisen er fastsat til 330.900 kr. inkl. moms og kloaktilslutningsbidrag. 

Udbudsperioden løber fra den 7. september 2019 til den 23. september 2019, kl. 08:00I denne periode er det udelukkende muligt at afgive købstilbud. Det er ikke muligt at reservere byggegrunden.

Salgsmateriale

Salgsmaterialet kan rekvireres hos Strategi og Politik i Bogense på telefon 64 82 81 87 eller her:

Salg af byggegrunde sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og at kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Afgivelse af tilbud

Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere tilbud end den fastsatte pris. Hvis der fremkommer et højere købstilbud end den fastsatte pris, sælges grunden til højestbydende. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Prisen er minimumspris. 

Tilbud med original underskrift sendes til Nordfyns Kommune, Strategi og Politik, Østergade 23, 5400  Bogense eller til post@nordfynskommune.dk og skal være os i hænde senest mandag den 23. september 2019 kl. 08:00.

Åbningen af tilbuddene er ikke offentlig.