Kom til dialogmøde om ny cykelsti

19.09.2019

Nordfyns Kommune ønsker at etablere en ny dobbeltrettet cykelsti mellem Morud og Bredbjerg.

Placeringen af cykelstien er endnu ikke fastlagt. 

Nordfyns Kommune vil derfor gerne invitere dig til dialogmøde, hvor Nordfyns Kommune vil orientere om planerne for etableringen og herudover ønsker at modtage informationer fra jer lokalkendte til brug ved den videre projektering.

  • Dialogmødet finder sted onsdag den 9. oktober 2019 på Havrehedskolen, afd. Morud, Rugårdsvej 729, 5462 Morud kl. 17.00.

Formål med mødet

Mødet henvender sig til de lodsejere/borgere som ligger inden for den zone, hvor cykelstien forventes placeret. Mødets formål er at informere lodsejerne og interessenter i området om cykelstien og modtage synspunkter til dennes placering, således at det videre arbejde med linjeføring kan tilgodese berørte lodsejere i videst muligt omfang. Er der udlejningsforhold på ejendommen, bedes lejere blive orienteret om dialogmødet.

Høring

Efter mødet vil der være en høringsperiode på tre uger, til den 30. oktober 2019, hvor det er muligt at sende sine bemærkninger. Bemærkningerne sendes til teknisk@nordfynskommune.dk.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Nordfyns Kommune på e-mail mgroen@nordfynskommune.dk eller på telefon 9243 9456.