Invitation til borgermøde om budget 2020

25.09.2019

Kommunalbestyrelsen inviterer alle interesserede til borgermøde om budgettet for 2020. Dato: Torsdag den 3. oktober kl. 18.00-20.30 Sted: Tingstedet i Søndersø, Vesterled 8.Program:

18.00 Velkomst

18.05 Hvad er status på budget 2020?

18.45
Opsamling fra dialogmøderne i de seks lokalområder.

19.15 – 20.30 Besøg udvalgsformænd og -næstformænd i caféområderne

20.30
Opsamling og tak for i dag

Der bydes på et mindre traktement. Tilmelding er ikke nødvendig.

Læs mere om budgettet, og se de aktuelle forslag på www.nordfynskommune.dk/budget

Vi glæder os til at se dig.

Venlig hilsen

Kommunalbestyrelsen