Wilfred Oluf Christiansen og hustru Esther Johanne Erika Christiansens Fond

01.10.2019

Fra ovennævnte fond vil der kunne uddeles en eller flere legatportioner efter fondsbestyrelsens beslutning.

Portionernes størrelse vil ikke være under kr. 1.000,00 og i øvrigt maximalt kr. 25.000,00.

Legatet skal anvendes til hjælp til velfærd for personer, der er tilmeldt folkeregisteret i Nordfyns kommune, og som i mindst et år har været bosat i det område, der inden kommunesammenlægningen i 1966 udgjorde Vigerslev Kommune.

Legatet kan bl.a. søges af:

  1. Ubemidlede og syge – såvel ældre som yngre – både enlige og ægtefæller, idet legatbestyrelsen fortrinsvis vil lægge vægt på den tilstedeværende trang og ønske om, at midlerne skal hjælpe de pågældende udover den offentlige hjælp, der kan opnås, og måske i tilfælde, hvor offentlig hjælp ikke kan opnås.
  2. Unge ubemidlede under uddannelse – såvel faglig uddannelse som enhver anden videregående uddannelse, idet bemærkes, at der i disse tilfælde ikke kræves tilmelding til folkeregisteret i Nordfyns Kommune, men blot at de pågældende i mindst et år har været bosat i det område, der inden kommunesammenlægningen i 1966 udgjorde Vigerslev Kommune.
  3. Ældreforsorgen i Vigerslev sogn, herunder til fest eller anden sammenkomst for de ældre samt som tilskud til De Ældres Udflugt, der arrangeres årligt for ældre i Vigerslev sogn.

Ansøgning kan ske digitalt eller på et ansøgningsskema, som udleveres på Borgerservice. Ansøgningen skal være Borgerservice i hænde senest den 31. oktober 2019 kl. 12.

Uddeling finder sted i december måned inden Jul.