Udbud af byggegrund til offentlige formål i Søndersø

21.10.2019

Nordfyns Kommune udbyder ca. 7.000 m2 af matr. nr. 5x, Søndersø By til salg. Ifølge Lokalplan 2007-10 kan byggegrunden anvendes til offentlige formål. Byggegrunden udbydes med en priside på 210.000 kr. med betingelse om, at køber afholder samtlige udgifter i forbindelse med handlen.

Nordfyns Kommune udbyder ca. 7.000 m2 af matr. nr. 5x, Søndersø By, Søndersø til salg.

Byggegrunden ligger centralt i Søndersø by lige op til tandplejen og Søndersø Hallen.

Efter Lokalplan nr. 2007-10 kan byggegrunden anvendes til offentlige formål, herunder skoler, daginstitutioner, fritids- og idrætsformål samt sportshaller. Køber forpligter sig til at respektere bestemmelserne heri.

Byggegrunden udbydes med en priside på 210.000 kr. med betingelse om, at køber afholder samtlige udgifter i forbindelse med handlen.

De nærmere vilkår for købet fremgår af salgsbetingelserne er tilgængelige sammen med en købsblanket og et kort over arealet, som ikke er selvstændigt udstykket, her:

Udbud af byggegrund til offentlige formål

Tilbud med original underskrift sendes til Nordfyns Kommune, Strategi og Politik, Østergade 23, 5400 Bogense eller til post@nordfynskommune.dk og skal være os i hænde senest fredag den 8. november 2019. Åbningen af tilbuddene er ikke offentlig.