Nordfyns Kommune søger Direktør for Børn og Unge

05.11.2019

På Nordfyn tror vi på, at vi skaber de bedste rammer for hinanden, når vi skaber dem med hinanden. Det er den røde tråd i alt, hvad vi gør, og sådan vi udfolder vores fulde potentiale og skaber vækst. Vi skaber fremtidens Nordfyn – sammen.

Stillingen

Stillingen som direktør for Børn og Unge giver mulighed for at arbejde med forandringsledelse på strategisk niveau i mange forpligtende arbejdsfælleskaber. Der er i høj grad tale om en udfordrende, men også meget attraktiv ledelsesrolle med muligheder for at yde indflydelse på de næste skridt i udviklingen af Børn og Unge og hele Nordfyns Kommune.

Der er i foråret 2019 gennemført en ”Analyse af det specialiserede social- og specialundervisnings-område”, som finder, at de enkelte enheder hver for sig leverer gode indsatser i relation til forebyggelse, inklusion og specialundervisning. Analysen peger også tydeligt på behovet for forandringer, hvor samarbejdet og udvikling af tilbud og løsninger på tværs af enhederne styrkes. Denne proces skal gennemføres - og ledes - i en kompleks kontekst, hvor forskellige fagligheder, interesser, holdninger og perspektiver er i spil. Denne dagsorden har politisk og ledelsesmæssig topprioritet i hele kommunen, og der er - ikke mindst i denne sammenhæng - store forventninger til den nye direktørs indsats og resultater.

Budgetaftalen er, som det er sædvanen og udtryk for det gode samarbejdsklima, indgået mellem alle kommunalbestyrelsens 5 partier. Aftalen fortsætter kommunens vækstdagsorden og udviklingen af kernevelfærden for de ældre, børnene og de unge samt borgere, der kræver særlig støtte og opmærksomhed. Børn og Unge-området er i aftalen prioriteret med blandt andet moderniserings- og renoveringsplaner for over 50 mio. kroner.

Læs hele stillingsopslaget på siden 'Direktør for Børn og Unge' på Nordfyns Kommunes hjemmeside.