Invitation til informationsmøde om fundraising

13.03.2019

Har dit lokalområde brug for midler til et større eller mindre projekt/tiltag, så kom og hør hvordan fundraising kan hjælpe jer.

”Ingen kan alt, alle kan meget, sammen kan vi det hele”. Under dette slogan holder Nordfyns Kommune informationsmøde om fundraising for lokalråd og borgerforeninger i Nordfyns Kommune.

Flere millioner er tildelt nordfynske projekter ved at søge midler fra private fonde og fra LAG MANK. Så hvis dit lokalområde har et spændende projekt i støbeskeen, eller en god ide til hvordan man holder liv i lokalområderne - men mangler midler, så kan fundraising være vejen til succes.

Kom og få ideer og inspiration til hvilke midler og puljer der er mulighed for at søge, bliv generelt klogere på fundraising og hør hvordan man skal gribe ansøgningerne an.

Tid og sted

Informationsmødet finder sted onsdag den 3. april kl. 19-21.00 på Tingstedet i Søndersø.

Program

  • 19.00 - 19.05 – Velkomst
  • 19.05 - 19.20 – Hvilke kommunale midler kan søges v. Landdistriktskoordinator Hanne Bille
  • 19.20 - 19.50 – Hvordan søger man? Oplæg ved Steffen Gregersen, Aktiv Fundraising
  • 19.50 - 19.55 – Kaffe og kage serveres
  • 19.55 - 20.25 – Hvad er LAG MANK midler Oplæg ved LAG koordinator Anders Holmskov
  • 20.25 - 20.55 – Lokalråd med succes – v. Kjeld Hansen, Krogsbølle
  • 20.55 - 21.00 – Afrunding - Hvis I vil vide mere

Vi er vært ved kaffe og kage og vi glæder os til at se jer.

Tilmelding

Skal ske senest den 29. marts på mail til info@neet.dk.

Med venlig hilsen

Jette Kærgaard
Nordfyns Erhverv og Turisme

Hanne Bille
Nordfyns Kommune