Udbud af Rosenholmgrenen 7, 5462 Morud

18.06.2019

Parcelhusgrunden Rosenholmgrenen 7 i Morud sendes hermed i udbud.

Parcelhusgrunden er på 1.119 m² og prisen er fastsat til 456.150 kr. inkl. moms og kloaktilslutningsbidrag.

Udbudsperioden løber fra den 19. juni 2019 til den 5. juli 2019, kl. 08:00. 

I denne periode er det udelukkende muligt at afgive købstilbud. Det er ikke muligt at reservere byggegrunden.

Salgsmateriale

Du kan rekvirere salgsmaterialet hos Strategi og Politik i Bogense på telefon 64 82 81 87 eller læse det her:

Salg af byggegrunde sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og at kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere tilbud end den fastsatte pris.

Hvis der fremkommer et højere købstilbud end den fastsatte pris, sælges grunden til højestbydende.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Prisen er minimumspris.

Tilbud med original underskrift sendes til Nordfyns Kommune, Strategi og Politik, Østergade 23, 5400 Bogense eller til post@nordfynskommune.dk og skal være os i hænde senest fredag den 5. juli 2019 kl. 08:00

Åbningen af tilbuddene er ikke offentlig.