DMI varsler forhøjet vandstand tirsdag til onsdag

07.01.2019

DMI har udsendt varsel om forhøjet vandstand på onsdag den 9. januar 2019, hvor prognoserne er problematiske for det nordlige Fyn.


Beredskab Fyn forbereder udlevering af sandsække til borgerne til sikring af egne hjem. Adresser på udleveringssteder lægges på Beredskab Fyns hjemmeside. 

Der vil i første omgang blive udlevering af sandsække til Nordfyns, Odense, Nyborg og Kerteminde kommuners borgere.

Læs mere om varslet på dmi.dk og hold øje med yderligere information på www.beredskabfyn.dk.