Byggegrunde sendes i udbud

02.01.2019

Kommunens byggegrunde sendes hermed i udbud. Udbudsperioden løber fra den 2. januar 2019 til den 20. januar 2019.

I denne periode er det udelukkende muligt at afgive købstilbud. Det er ikke muligt at købe eller reservere en byggegrund.

Salg af byggegrunde sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Det fremgår blandt andet, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, som er minimumsprisen, og at kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Priser

Priserne er minimumspriser! Tilbudsgiver er dog ikke afskåret fra at afgive et højere tilbud end den fastsatte pris. Grunden sælges til højestbydende. 
Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Materiale

Materiale vedrørende grundsalg kan rekvireres hos Strategi og Politik i Bogense på telefon 64 82 81 87 eller her:

Afgivelse af tilbud

Tilbud med original underskrift sendes til Nordfyns Kommune via Digital Post på Borger.dk, eller hvis du har en sikker postkasse til post@nordfynskommune.dk
Alternativt kan du sende tilbuddet med posten til Nordfyns Kommune, Strategi og Politik, Østergade 23, 5400 Bogense.   

Tilbudet skal være os i hænde senest søndag  den 20. januar 2019.
Åbningen af tilbuddene er ikke offentlig.