Rydning af sti på diget ved Bogenses Grønne Hjerte

27.02.2019

Snart kan du komme nemmere rundt ved Bogenses Grønne Hjerte

Rydning af sti ved Bogenses groenne hjerte Rydning af sti ved Bogenses groenne hjerte

Nordfyns Kommune foretager på fredag, den 1. marts rydning af krattet på en mindre strækning af diget ved Bogenses Grønne Hjerte. Kvægbroen over kanalen mellem de to græsningsarealer renoveres, så køerne kan græsse på begge sider af hegnet. Der etableres samtidigt passage gennem hegnet.

Du kan derefter skyde genvej fra stien ved pumpestationen via diget, gennem hegnet og ad et nyt slået spor mellem hegn og dige op til grusstien på det foranliggende dige. Du kan se forløbet på nedenstående tegning.

Krattet ryddes nu inden fuglenes ynglesæson for at forstyrre dyrelivet mindst muligt. Der bibeholdes lidt krat som skjul i forbindelse med den tidligere opsatte isfuglekasse ud mod kanalen.

Se et stort kortudsnit her.