Invitation til Borgermøde: Udvikling af Geværfabrikken

11.02.2019

Erhvervs- Kultur og Fritidsudvalget bevilgede i januar 2019 75.000 kr. til udarbejdelse af et opstartsprojekt for kultur- og medborgerhuset Geværfabrikkens fremtidige udvikling.


Det er derfor med stor glæde at Geværfabrikken, Fabriksvej 5A i Otterup, inviterer til borgermøde onsdag den 27. februar kl. 19.00-21.00.

Kom og vær med - din mening er vigtig - og få et spændende indblik i de tanker og ideer der informeres om af Geværfabrikken og af arkitekt Jesper Thyge Brøgger.

Vi glæder os til at se dig.

Baggrund for borgermødet

Erhvervs- Kultur og fritidsudvalget har bevilget 75.000 kr. til at udarbejde et opstartsprojekt for kultur- og medborgerhusets fremtidige udvikling. Det bevilgede beløb dækker omkostningerne til udarbejdelse af skitser for ombygningen, med afsæt i borgermødet samt en workshop med unge, som arkitekt Jesper Thyge Brøgger faciliterer.

Udviklingsplanen skal omfatte

  • oplæg til modernisering af huset
  • nyt historiecenter
  • udstillingsrum
  • multisal
  • caféområde

Tidsplan for forløbet

  • Februar 2019 - Borgermøde faciliteret af arkitekt
  • Februar/marts 2019 - Workshop med unge faciliteret af arkitekt
  • Marts/April 2019 - Opsamling fra borgermøde og workshop præsenteres for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget (arkitekt og bestyrelsen for Geværfabrikken deltager i præsentationen)
  • Maj 2019 - Projektoplæg fremlægges for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Projektoplægget kan herefter indgå i de kommende budgetforhandlinger.