Februar

Rydning af sti ved Bogenses groenne hjerte

Rydning af sti på diget ved Bogenses Grønne Hjerte

27.02.2019

Snart kan du komme nemmere rundt ved Bogenses Grønne Hjerte

Udbetaling af sygedagpenge eller refusion

12.02.2019

Østre Landsret har afgjort, at kommunerne ikke må standse udbetalingen af sygedagpenge eller refusion til arbejdsgivere med tilbagevirkende kraft.

Invitation til Borgermøde: Udvikling af Geværfabrikken

11.02.2019

Erhvervs- Kultur og Fritidsudvalget bevilgede i januar 2019 75.000 kr. til udarbejdelse af et opstartsprojekt for kultur- og medborgerhuset Geværfabrikkens fremtidige udvikling.

Nordfyns Kommune: Ekstra indsats til ordblinde elever

11.02.2019

Nordfyns Kommune har indgået en aftale med HF & VUC Fyn, Søndersø om en indsats til alle forældre med ordblinde børn.