Udbud af offentligt vejareal Bogense

20.12.2019

Nordfyns Kommune udbyder en del (ca. 166 m2) af matr. nr. 7000i, Bogense Bygrunde til salg. Sidste frist for at afgive tilbud på grunden er den 19. januar 2020.

Nordfyns Kommune udbyder en del (ca. 166 m2) af matr. nr. 7000i, Bogense Bygrunde til salg.

Arealet, der er under udstykning, er idag en del af et offentligt vejareal.

Arealet udbydes til en pris på 58.100 kr. inkl. moms. med betingelse om, at køber afholder alle udgifter i forbindelse med handlen, dvs. udstykning, tinglysning, flytning af skilte, mv. Overtagelsesdagen fastlægges efter aftale med køber.

Udbudsmaterialet med salgsbetingelser, købsblanket og bilag er tilgængelig her (klik her):

Sidste frist for at afgive tilbud på grunden er den 19. januar 2019.