Udbud af "Marinetten" Sejlerkajen 3, 5400 Bogense

02.12.2019

Nordfyns Kommune udbyder den attraktive restaurant "Marinetten" med havudsigt beliggende Sejlerkajen 3, 5400 Bogense i forpagtning.

Nordfyns Kommune udbyder den attraktive restaurant "Marinetten" med havudsigt beliggende Sejlerkajen 3, 5400 Bogense i forpagtning.

Det forpagtede omfatter en restaurant på ca. 418 m2 med bar, udvendig terrasse, køkkenfaciliteter, depotrum, personaletoilet, handicap- og gæstetoilet, trappeopgang m/handicaplift samt kontor og kølerum ved bagindgang. Til restauranten hører driftsinventar, driftsmateriel samt tekniske installationer.

Fristen for at ansøge om forpagtningen er den 6. januar 2020.

Forpagtningen kan overtages fra den 1. juni 2020.

Forpagtningen udbydes med en priside på 191.500 kr. ekskl. moms. Da forpagtningsafgiften er udbudt med en priside, kan ansøgere godt byde en højere eller lavere forpagtningsafgift.

Forpagtningsaftalen vil blive indgået med den ansøger, som ud fra en helhedsbetragtning bedst kan løfte opgaven og giver det mest fordelagtige tilbud. Der vil udover forpagtningsafgiften blive lagt vægt på erfaring, bemanding og koncept.

Dersom ingen af ansøgerne kan opfylde ovenstående tilfredsstillende, er bortforpagter berettiget til at afvise samtlige ansøgere. Efter udløbet af ansøgningsfristen, vil Nordfyns Kommune indkalde relevante ansøgere til nærmere drøftelse.

Udbudsmaterialet med bilag er tilgængeligt her (klik her).