Udbud af byggegrund: Lobogrenen 11, 5462 Morud

01.04.2019

Lobogrenen 11, 5462 Morud sendes hermed i udbud til nedsat pris på grund af dårlige jordbundsforhold.

Byggegrunden er på 1.200 m2, og minimumsprisen er fastsat til i alt 264.500 kr. inklusiv moms og vand- og kloaktilslutningsbidrag. Grundprisen udgør 200.000 kr. og vand- og kloaktilslutningsbidraget udgør 64.500 kr.

Prisen på grunden er nedsat som følge af dårlige jordbundsforhold, der kan medføre betydelige meromkostninger til ekstrafundering. Eventuelle købere opfordres til at gøre sig bekendt med jordbundsforholdene, da der ikke kan forventes erstatning eller yderligere nedslag i minimumsprisen.

Udbudsperioden løber fra den 1. april 2019 til den 15. april 2019

I denne periode er det udelukkende muligt at afgive købstilbud. Det er ikke muligt at reservere byggegrunden.

Materiale vedrørende grundsalg kan rekvireres hos Strategi og Politik i Bogense på telefon nr.: 64 82 81 87 eller her:

Salg af byggegrunde sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og at kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Grunden sælges til højestbydende

Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere tilbud end den fastsatte pris. Prisen er en minimumspris. Der kan ikke forventes yderligere nedslag i prisen, f.eks. som følge af dårlige jordbundsforhold. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

I udbudsperioden er byggegrunden åben for interesserede købere i forhold til at besigtige grunden og foretage jordbundsprøver / undersøgelser. Eventuelle udgifter forbundet hermed er uvedkommende for Nordfyns Kommune.

Købstilbud med original underskrift sendes til Nordfyns Kommune, Strategi og Politik, Østergade 23, 5400  Bogense eller sikker post via Borger.dk til post@nordfynskommune.dk, og skal være hos os: 

senest mandag den 15. april 2019, klokken 23:59.